Thursday, September 23, 2010

ЦВЕЋЕ ЗЛА

Бебе много обећавају

У њих се сипа из шупљег у празно

На одређеној тачки узраста

Саопштава се име, место и време

А даља судбина у датим оквирима

Некима условна а некима

Максимална заштита