Wednesday, September 15, 2010

Судбина

Шта је то судбина?

Пита се коњ

Ко те јаше...