Friday, September 17, 2010

Шта је говорио Попа
Дајте ми камичак

И ја ћу од њега начинити

Облутак