Friday, September 17, 2010

И још није знао, да...
Класе нису друштвене

Категорије, већ

Конвенције