Wednesday, September 15, 2010

Патња и мржња
Ово двоје су исто

Пошто је мржња

Проузрочена патњом

А патња мржњом

(циркус ридикулус)