Friday, September 17, 2010

Заблуда о бескласном друштву
Бескласно друштво је као

Шеница без

Класова