Friday, September 10, 2010

Само неки
Сократ је испио кукуту

Како не би ко помислио

Да му је до живота