Friday, September 17, 2010

Смисао и Револуција
Питање смисла у Револуцији

Не

Постоји