Wednesday, September 15, 2010

Трећа космичка брзина
Без брзине нема

Висине

А сила узгона

У безваздушној сфери

Не зависи од

Крила