Saturday, November 13, 2010

Интелигенција - Intelligence

Појављивање се назива животом

Нестајање се назива смрћу

Стварање је поимање


Appearance is called life

Disappearance is called death

Creation is understanding