Wednesday, November 24, 2010

Резонанца и интерференција (Пројект МОРИТОМО)

Резонанца и интерференција
(метафизички СФ)


Резонанца је услов квантизације
Ко жели да скаче као квант – треба да
Мирује као жаба
Мировање значи: одустајање од тумачења
Чиме се остварује једнотачка
Читав космос у једној тачки!
Резонанца укида утицај утицаја...

Метафизички маг Лобо Завијер
Гради Црни вир који је возило и алатка
Прилагођена појединачним субјективним
Агрегатима
Ова машинерија се понаша као црна јамица
Јер својом интерферентношћу поништава
Ограничења организма
Ослобађајући ум од граница...