Tuesday, December 4, 2012

Песничка форма - Poetical Form

 


Песничка форма


добри очеви и цице
задах их је
убиоPoetical Form


good papas and chicks
reek
killed them