Wednesday, December 26, 2012

Дроздови у Паклу - Thrushes in Hell

 

Дроздови у Паклу


Играо сам се дроздовима у Тамном вилајету
Лепршали су око мене с цвркутом у очима
Танушна пера су творила ходник Пакла
Кљуновима су бушили кожу за маску
Главни Ђаво је висио наглавачке и вабио
Около су се свраке, узнемирене, крстиле
Кљуцале су зрна реке зрна јурнуле
Из проваљених џакова Пакла
Оштро сам мотрио
Тражећи визије ранијих песника
Из мене је измилео логос
Био је гладан и појео жбун с окапијем
Цвркут се појачао али ја сам већ био празан
Мотор није радио
Могао сам да створим Рај на том месту
Ноћ и звезде, Сунце и језеро
И да маштам

Thrushes in Hell


I played with catbirds in Dark world
They fluttered around with twitter in eyes
Tiny feathers made corridor of Hell
Beaks punctured leather for mask
Chief Devil hung upside-down and baited
All about, magpies in distress, crossed themselves
Pecking beans of river of beans rushing
From broken sacks of Hell
Sharply I watched
Looking for visions of previous poets
From inside me crawled out logos
He was hungry and ate a bush with okapi
Trill increased but I was already empty
Engine wasn't working
I could have created Paradise in that place
Night and stars, Sun and lake
And fantasize