Wednesday, December 19, 2012

Дивљаци с Марса - Savages from MarsДивљаци с Марса


Пошто су посекли сву конопљу
И просејали кукољ
Појели преостале кртице
Кртоле и макијато
Осврнули су се на околни свемир
И запазили светове у
Орбити
Који су их, претећи, дозивали
Кроз немир радио-таласа
Навукли су непробојна одела
И кроз празни простор
Полетели...
Мудрац међу бамбусима
Уочио је надолазеће хорде
Аха!“, ускликнуо је
Водиле су се небројене битке
Марсовци су победили
Ушли су у електронска кола
Сазидали парна купатила
Одали се уживању и опуштању
Било је тешко подносити све то
Дошли су крокодили и отерали
Мудраца
Узео је своје четкице
И чутурицу
Нек се своји брину о својима.“
Небеса су се отворила
Апсолутно убрзање
Уродило је плодом


Savages from Mars


After they've mowed all of the cannabis
And sifted cockle
Ate the remaining moles
Tubers and macchiato
They looked about the neighboring space
And saw worlds in
Orbit
Which, ominously, called
Through distressed radio-waves
They put on impenetrable clothes
And through empty space
Took off...
Sage among the bamboo trees
Noticed incoming hordes
Aha!”, he exclaimed
Innumerable battles took place
Martians won
They entered electronic circuits
Constructed steam baths
Indulging in enjoyment and relaxation
It was hard to bear all that
Crocks came and chased away the
Sage
He took his brushes
And flask
Let the relatives take care of their own.”
Heavens opened
Absolute acceleration
Brought fruit