Wednesday, December 19, 2012

Песма хаоса и револуције - Song of Chaos and RevolutionПесма хаоса и револуције


Реком Невом плови костур
Горе су поново садили ђумбир
На плавим Татрама и жутим громилама
Родиле компас с црвеним
Очима
Читао сам књигу Пелина
Разноврсне чајеве од рогатица
Дивљи Оргија прошао пољима
Мраз донео заразу
Певајте док се вртиле
Вратове укочене
Сад ће да зевзече покривенице
У свечаним доњима
Спавајте с уснулим кобилама
Док вас гану у живац
У тамним вестима Победе
Биће боље
Song of Chaos and Revolution


River Neva floats skeleton
Up, again, they planted ginger
On blue Tatra and yellow gromila
Gave birth to compass with red
Eyes
I read the Book of Wormwood
Various teas from horned nuts
Wild Orgy passes fields
Frost brought contagion
Sing while they twiddle
Necks stiffened
Now will fool around coverings
In solemn underwear
Sleep with sleeping mares
While they poke your nerve
In somber news of Victory
Will be better