Sunday, December 16, 2012

У зеленим минђушама - In green earringsУ зеленим минђушама


Нисам хтео да сањам
Док су обузете, љупке, трошиле
Сигуран сам био да се налазим у сну
На променади
С булама и шубарама
У Малој Азији
Видео сам да долазе
Преко етничке агенције
С оцем који пробија дах узбрдо
И младом, носећом, супругом
Пас у зубима
С језиком руменим
Нисам сањао
Али с границе су штектали
Трбуси с двојном материцом
Свет је већ обрисан
Закључио сам пазећи
Да се не стрмекнем
Ови брђани нас не виде
Ни ове лепојке
Које проричу будућност
Али данас, био сам у праву
Јуче сам видео
Туђу материју
У ангори и фланелу
Распоређену по светлом небу
Из руралних дина
Док их, јадне, у грлу стеже
Садржај паучине

In green earrings


I didn't want to dream
While they, possessed, cute, shopped
I was positive I was in a dream
At the promenade
With females and fur-caps
In Asia Minor
I saw them coming
Through the ethnic agency
With father who breaches breath uphill
And young, pregnant, spouse
Dog in teeth
With red tongue
I did not dream
But from the border rattled
Bellies with twin-wombs
The world is already erased
I concluded, watching out
Not to tumble down
These highlanders can't see us
Nor can these beauties
Who predict future
But today, I was right
Yesterday I saw
Alien matter
In angora and flannel
Distributed over bright sky
From rural dunes
As they suffer from strangulation
With cobweb in throats