Tuesday, December 25, 2012

Глобална деградација људске врсте - Global Degradation of HumankindГлобална деградација људске врсте


Мозак није центар интелигенције
Мозак је центар за збуњивање
Мозак је средство за ометање интелигенције
Мозак је тумор људске врсте
Глобално повезивање мозгова
У перверзни кошмар
Еволутивног труљења
То је истина

Global Degradation of Humankind


Brain is not center of intelligence
Brain is center for confusion
Brain is the means to jam intelligence
Brain is humankind's tumor
Global networking of brains
Into pervert nightmare of
Evolutionary rotting
That is the truth