Thursday, December 27, 2012

Преко следећег океана... - Over the Next Ocean...

 


Преко следећег океана...


Преко залеђеног мора друже залеђени
Донеси ми срце своје домовине
У плаво-белим џамијама димискијама
Из високих гора белих
И нека ти на челу бије застава дивизије
И опевана чиста корачница
Револуције
Over the Next Ocean...


Over the frozen sea comrade frozen
Bring me heart of your homeland
In blue-white mosques Damascene
From high mountains white
And on your forehead beating division's flag
And pure marching song of
Revolution