Friday, December 21, 2012

Како су Орсон Велс и Херберт Џорџ Велс... - How Orson Welles and Herbert George Wells...Како су Орсон Велс и Херберт Џорџ Велс...


Орсон Велс је октобра 1938.
Емитовао репортажу о рату,
Космопловца и футуристе,
Херберта Џорџа Велса...
Наиме, Невил Чемберлен је
Маестрално навукао Адолфа Хитлера
И друга позната светска имена
Док је Винстон Черчил
Припремао марсијанску флоту
И прикривао поверљива документа
Истовремено је, да подсетимо,
ИБМ пратио кретање метеороида
И организовао њихово уништење
Недуго затим, у британске планове
Умешала се машинерија
Анонимног иноватора с
Медисон авеније
Која је убила Џонија и Бобија...
Настала је још већа конфузија
И више се није знало
Ко кога убија
Остала је нада да се на Марсу
Ипак нешто мрда

How Orson Welles and Herbert George Wells...


In October 1938, Orson Welles
Broadcasted a reportage on war,
By cosmonaut and futurist,
Herbert George Wells...
Namely, Neville Chamberlain
Masterly put Adolf Hitler on
And other famous world's names
While Winston Churchill
Prepared Martian fleet
And covered up confident documents
Simultaneously, let us remember,
IBM monitored meteoroid trajectories
And organized their destruction
Shortly after that, into British plans
A machinery got involved
Created by anonymous inventor from
Madison avenue
Which killed Johnny and Bobby...
Even more confusion reigned
And no one was able to tell
Who kills who
A sole hope survived that on Mars
Something still moves