Thursday, December 27, 2012

Ново племство треба покосити - New Nobles Should be Mowed

 


Ново племство треба покосити


Нове мале пламичке на тортици
Винути у поточиће среће
Да горе, горе, горе

New Nobles Should be Mowed


New little flames on cake
Launch into rivulets of joy
To burn, burn, burn