Saturday, December 8, 2012

У Ледено доба - In Ice Age

 


У Ледено доба


У Ледено доба
Неандерталци су
Вајали у леду
А онда је дошло
Пролеће
In Ice Age


In Ice Age
Neanderthals
Sculpted ice
And then came
Spring time