Monday, December 17, 2012

Ко је Смрт? - Who is Death?

 


Ко је Смрт?


Облик у камену
Је охлађени дим
Злато је настало
Од људи у пећини
Вајар, који је раствор
Соли у мору,
Плаче
Ветар хуји кроз жива бића
Музика је, лишена говора,
Трептај магмених кретања
Гласови се, помешани
Сливају
У распршену лаву
Игра освешћених је
Смртоносна замка
Која враћа разорена ткива
У кристална чула
А Смрт све зна
Who is Death?


Form in stone
Is cooled smoke
Gold became
From people in cave
Sculptor, who is a solution of
Salt in sea,
Cries
Wind hums through living beings
Music is, deprived of speech,
Tremor of magmatic motions
Voices, mixed
Blend
Into sprayed lava
Play of self-conscious is
Deadly trap
Returning disintegrated tissues
To crystal senses
And Death is omniscient