Sunday, November 1, 2009

ЦРНА КУТИЈА (двадесет шести наставак)

Поетска тема


Артропода немају

Уста

А говор им је

Артропоморфан


Афазија је постмодерна

Болест

Аутизам је афазијска

Шутња


Херметизам је булажњење

Логике


Логика је

Насиље над смислом


Отуд је поезија гађење

Над свим што је

Људско и живо


Стохастички принцип је

Рапир


Пуштање гноја –

Песма


Проблем с животом је у томе

Што се он подразумева

А не – разумева


Јер када се разуме

Живот се и превазиђе


Отуд толики отпор према

Спознаји