Monday, February 16, 2015

look for roots in canopies - траж' корен у крошњи

 look for roots in canopies

we don won plots we won unplots
chirrup birds in fruit
the times of happy future gon
we are now in semen clips no music
like samples
for music is gon
to
траж' корен у крошњи

нећемо заплет оћемо оплет
цврчу птице у воћци
времена срећног сутра су ошла
сад у семеним одресцима нема
музике без семплова
јер и музика је
ошла