Saturday, February 21, 2015

thinkiku - мислику


thinkiku

most people don't think
they're just trying to
react adequately
мислику

већина људи не размишља
они само хоће да
реагују одговарајуће