Tuesday, February 10, 2015

evolution is sudden talons become - еволуција је изненадна канџе постају

 evolution is sudden talons become

an eagle with logic fer eyes
questions teleology of art
is it a catalyst for money transfer
if it is then stuff it
еволуција је изненадна канџе постају

орао логиком очију
преиспитује телеологију уметности
је л' она катализатор новчаног промета
ако јес' напуните је