Tuesday, February 3, 2015

holy land is desert - света земља је пустиња
holy land is desert

grains of maize
who are individually important
constitute one big organic dune
unique and meliorated
whose destiny is collective
choking in friendship with all
even though friendship is not
a word from god
it is good marketing
света земља је пустиња

зрна кукуруза
појединачно важна
чине велику органску дину
јединствену и наводњену
чија судбина је у колективном
гушењу у пријатељству са свима
иако пријатељство није
реч од бога
добра је за рекламу