Monday, February 2, 2015

aristoteles was a roman spy - аристотел је био римски шпија

 aristoteles was a roman spy

apart from not having a soul
he taught alexander drang nach osten
what was technological innovation
of rome? know thine limits
ovid showed it's all fictional
everything is reduced to
language in pictographs censorship
gangsters in nightgowns stabbing
you pay
there is category for everyone
for instance spartacus didn't have a
home
he was persuaded not beaten
truly hideous
i know what wriggles people
metamorphosis
аристотел је био римски шпија

осим што није имао душу
научио је александра да гура на исток
шта је била технолошка иновација
рима? спознај своје границе
овидије је показао да је све умишљено
све се своди на
језик у сликама цензуру
гангстери у спаваћицама боду
ти плаћаш
постоји категорија за сваког
на пример спартак није имао
дом
њега су убедили не победили
заиста одурно
знам шта мигољи људе
претварање