Friday, October 23, 2009

ЦРНА КУТИЈА (двадесет четврти наставак)

Хомерова ИлијадаРасплет


Троја је пала с Хектором

А Ахилејева смрт је

Накнадно измишљенаПразан ход


Пријамов монолог само

Понавља уводно

ПоглављеБродови и весла


Набрајањем бродова

Изумљена је историјаТроја


Лепота Троје

Почива на нежним плећимаПарис


Парис није био добар

СинХелена


Женска воља се

Не рачунаАполон


А шта су му скривили

Коњи и волови?Патрокло


Због њега није започео ратАхилеј


Жаба у теглиИлијада


Мас-медијски извештајМенелај


РогоњаТројански коњ


Урбана легенда