Tuesday, October 6, 2009

ЦРНА КУТИЈА (двадесет први наставак)

Лепота


Идеја лепоте у себи садржи

здраве зубе“

Осим тога, пролазе и

четвртасте“ фаце

Укључени у то су и

силиконски гумбићи“

Као и

силиконски гузићи“

Хируршке и козметичке

Интервенције типа

закуцавање“ и „проветравање“

Су нормална ресторација визажа

А унутрашњи нагони се

Задовољавају декафеиназом

Хипоникотиназом и

Липосукцијом

(увек тражите да вам сачувају

ваше сало

да не би после од њега правили

сапун као и парфем)
О тамној материји и тамној енергији

или ТеофанијаТо што си сакрио,

Слагао и

Убио


Космос је,

Као и људско друштво,

Углавном – невидљив


Да ли је Јунг знао

Да је несвеснотамно?


Највећи део живота је у

Мраку


Баш оно што се слаже на

Гомилу – најбрже нестаје


Кад себе представљаш

Колико тога изостављаш?


Човек тражи Бога

Али - вара!


Извор гравитације је невидљив

Није ли то узрок збрке?

Видимо да је ту негде...


Гравитација је сила која

Посредује експоненцијално,

Обрнуто пропорционално, а

Дефинише се удаљеношћу


Из непознатог разлога

Одсечак круга (четвртина)1

Сматра се квадратом


Гравитација опада „с

квадратом удаљености“

То јест, гравитација је дистрибуција

Простора

Или: просторна дистрибуција (распростирање)

(јер су исто)


Оно што се појављује као разлика

Стоји наместо невидљивог и

Јесте скривеност


Гравитација је апсолутна у

Сингуларности („црна рупа“)

(то значи: неизмерна)


Проблем“ је у томе

Што је гравитација равномерно

Дистрибуирана свемиром

Али ми опажамо само

Један део, па се чини да је

Неравномерно распоређена:

Рецимо, као галаксије, звезде, планете, итд.

Испоставља се, међутим,

Да постоји извор гравитационог поља

И тамо где се ништа не опажа – то се зове:

Тамна материја


Исто важи и за људско друштво:

Опажамо дејства, али

Не опажамо починиоце!

То јест, опажамо починиоце али

Као непочиниоце

Јер немамо опипљиве доказе

То је због условљености опажања


Систем уз помоћ којег тумачимо

Појаве чини нас

Слепим


Уобичајени системи за

Свеобухватно (!) тумачење света су:

Линеарни и централно-перспективни,

Као и дводимензионални


Вишедимензионални системи су

Мрежни системи

(специјализовани)


Холистички систем

(холографски)

у мноштву једно“

Своди дистрибуцију на

Сингуларност (Бог – по Лајбницу)


Из овога је јасно да је

Перцепција исто што и

Гравитација


Код апсолутне перцепције

(аперцепције)

Као и код апсолутне гравитације

(која је обесмишљена јер се не дистрибуише)

Не постоји удаљеност (размак)

Па према томе ни афицираност (разликовање)


У медитативном „напуштању“ тела (света)

Главни утисак је блажена лакоћа, левитирање

А повратак у тело доживљава се као

Мрвљење под ужасним дејством гравитације

То је сушта истина...


1Распростире се у свим правцима, сферно, а круг је само дводимензионална представа на папиру.