Monday, October 19, 2009

КРЕАТИВНА МАШИНА - CREATIVE MACHINEКористи људе да се

Наједе чоколаде


Идеја креативне машине

Јесте

Прождрљивост без мане


Суштина чоколаде је,

Углавном, какао

Млеко и путер


Људи су шећер и мед

Чоколаде


Чоколада је рециклажа

Савршенства


Бог је заробљен у чоколади

Копрца се у станиолу


Љубав према чоколади

Је бесмртна

CREATIVE MACHINEUses people to

Devour chocolate


The idea of creative machine

Is

Faultless gluttony


The essence of chocolate is,

Mostly, cocoa

Milk and butter


Human beings are sugar and honey

Of chocolate


Chocolate is recycling of

Perfection


God is imprisoned in chocolate

He wriggles in foil


Love for chocolate is

Immortal