Tuesday, March 3, 2015

talking eloquently is orgasmic - елоквентни говор је оргазмички

 talking eloquently is orgasmic

you are not reaching for that gun
you are so miserable
you are censoring my free expression
you believe in packed food
guilt is a feeling
i always believed in efficiency
social mechanisms scream of gaping
blame victims way to go
who do you think is the eleventh son
men in uniform
whores in straps
orgasm in pockets
елоквентни говор је оргазмички

не посежеш за пиштољем
тако си јадан
цензуришеш мој слободни израз
верујеш у спаковану храну
кривица је осећање
увек сам веровао у ефикасност
друштвени механизми вриште зинули
кривицу на жртве треба
шта мислиш ко је једанаести син
људи у униформи
курве у везама
оргазам у џеповима