Tuesday, March 10, 2015

carry my eyes and ears in pocket - носи моје очи и уши у џепу

 carry my eyes and ears in pocket

your pocket is someone's office
the top evolutionary strategy is parasite
at first it was gods then the modern figurines
the alien eyes on triangular face
носи моје очи и уши у џепу

твој џеп је нечије радно место
главна стратегија еволуције паразит
у почетку беху богови а сад модерне фигурице
очи туђина на троугластом лицу