Wednesday, March 25, 2015

linearity rape - линеарно силовање

 linearity rape

alone under the lion's butt
than there's this hitler
who someone has to be
линеарно силовање

сам испод лављег гуза
а ондак ту је и хитлер
који неко мора бити