Sunday, February 6, 2011

Кривица
Кривица

Осећање кривице је
Економска категорија:
Дуговање