Tuesday, January 11, 2011

Оруђе рада


Оруђе рада

Оруђе рада претворило је
Људе у
Оруђе рада