Monday, March 28, 2016

You should know the Look - Требало би да знаш Поглед

 You should know the Look

god is staring at you
and you have to believe
or else

Titus brought books from burning Jerusalem
and stored them in Vatican
for translation

such is eversion of god
for printing is
to imprint

you can see god in human deeds
stared down
from books
Требало би да знаш Поглед

бог зури у тебе
и мораш да верујеш
иначе

Титус је донео књиге из Јерусалима
и похранио их у Ватикан
да би се превеле

такво је изопачење бога
јер тискање је
зарад утискивања

можеш видети бога у људским делима
смрвљених погледом
из књига