Thursday, March 10, 2016

life excels in slaves - живот ликује у робовима

 life excels in slaves

slaves always win
because it is their dutyживот ликује у робовима

робови увек побеђују
јер то им је дужност