Wednesday, February 6, 2013

Порекло приватне својине - Origin of Private Property

 


Порекло приватне својине


Овде су поставили ознаку
Наоружани радници
Дошло је до окршаја
Средствима рада
Тешко је не бити у чуду
Јер су улагања донела срећу
Сиромашнима
Origin of Private Property


Here was placed a sign
By armed workers
There was a gunfight
With work tools
It is hard not to wonder
Because investments brought happiness
To the poor