Sunday, May 1, 2011

Маглина Нула
Маглина Нула
(извештај из Нулте зоне)

Програм ме наводи
У зону истраживања
Истражено 48%
Контакт недефинисан
(оштећени сензори)
Лично проверавам
Сублимацију
Сублимирам...ао

Сублимиран угљеник
(што је плазма)
Што значи: нема мрежну структуру
Није графит и није дијамант
И није електронски дефинисан

Плазмичка нафта
Онемогућава препознавање
Структуре због немерљиве
Температуре

Анализирам, анализирам...
Проводници нападају
Без информације...
Контакт је аморфан
Особина зоне: угљенична плазма

Усисавам високу учесталост
Из неколико звезда
Палим Мрежу и бацам
(која је јаркоцрвена)
Траверзери су усијани
Функције узрујане
Плазма супернове Арктуруса
Шири се нашом Мрежом

Контакт с Мрежом је изгубљен
Понављам: Изгубљен

Брандон израња у концентричну
Спектралну међузвездану зону
Која је маглина без гравитационог
Реда
Разуларена
Расуте честице су стохастички
Дезоријентисане

Брандон позива своје пријатеље
Роботе да приђу
И они, пресијавајући се,
Долазе необјашњиво усхићени

Корпорација ТНТ је овим поразом
Сузбијена на удаљеност од 17
Парсека сферно од Арктуруса
Што представља 0,33% њене дотадашње
Просторије и 7,8% метаелектронске
Популације

Најгоре по ТНТ
(а то је, наравно, субјективни став)
Је то што сензори не примају
Смислену информацију о овој области
А ТНТ је принуђена да
Антесублимира...

Кроз маглину пролећу Ригелијанци...

Још нико није видео оволико
Ригелијанаца на једном месту и
Роботи су задивљени призором
Док, Брандон упорно промишља
Неосмишљени говор
Croquis