Thursday, May 5, 2016

зар се не бојиш млаке воде

 зар се не бојиш млаке воде

не говори о мртвим сардинама
рече баракуда киту
самосвесне алге ће вриштати
свест је лоша кад је храна у питању
треба их прво обарити
рибе ходалице нагузише
смрзнуте јегуље
спљошти их рече сунђер
у мала убиства