Thursday, June 30, 2011

Shore Me My Fins - Насучи ми перајаShore Me My Fins


Undisturbed in his rumination
Sea-bull regurgitates methane thoughts
Cracks shell-fish fantastically
Entwined
Pirogues trade crustaceans for salty drinks
In my mind I see bright sponges
And phthalocyanine outlining his gorgeous
Fins
Насучи ми пераја


Неузнемирен у свом премишљању
Морски бик прежива метанске мисли
Ломи шкољке фантастично
Уврнуте
Пироге размењују љускаре за слана пића
У свом уму видим светле спужве
И фталоцијанске обрисе његових велелепних
Пераја