Wednesday, June 29, 2011

Halema'uma'u's Barbecue - Роштиљ Халема'ума'уеHalema'uma'u's Barbecue


Human inertia
Relaxed on your belly
Where sands flow and murmur
And temperature rises above
Puu Oo's average
Down below Kilauea
Explodes
In yellow mist
Chubby lava blobs grow on
Jungle trees
Pecked by beast
Роштиљ Халема'ума'уе


Људска инерција
Опуштена на твом трбуху
Где пескови теку и мрморе
А температура расте изнад
Просечне Пуу Ооине
Доле испод Килауеа
Експлодира
У жуту измаглицу
Друсни груменови лаве расту на
Дрвећу џунгле
Кљуцају их звери