Monday, June 20, 2011

He is Abomination - Он је светогрђеHe is Abomination


Little girl who must be
Spying for hunters
Threatens us
With our imagination
Он је светогрђе


Мала девојчица, која мора да
Шпијунира за ловце
Угрожава нас
Нашом имагинацијом