Monday, August 30, 2010

Можда - Maybe



Можда


Ако је случајно можда

Онда сигурно није

Можда



Maybe


If accidentally is maybe

Then certainly isn't

Maybe






Sunday, August 29, 2010

Обзири





У свету пуном обзира

Најбоље успевају

Медиокритети




Friday, August 27, 2010

Савети - Advises



Савети


Стварно, шта ће

Будалама савети?

Боље их је лагати!



Advises


Really, why advise the

Fools?

They better be lied to!




Књига - Book



Књига


Добар писац

Никад не говори

Речима



Book


Good writer

Never speaks with

Words




Страно биће - Foreign Being



Страно биће


У човеку је страно оно

Биће које га уверава и

Присиљава



Foreign Being


In man is foreign that

Being which persuades and

Enforces




Идеализам - Idealism



Идеализам


Идеалне ситуације су

Неодрживе јер

Идеје нису самостојне



Idealism


Ideal situations are

Untenable because

Ideas are not self sufficient






Баш-Челик - Desire



Баш-Челик


Храни га

Порашће

Не храни

Гњавиће



Desire


Feed it

It will grow

Starve it

It will pester






Верност - Loyalty



Верност


И господар и

Роб су

Верни



Loyalty


Both master and

Slave are

Loyal




Контрола - Control



Контрола


Пас на ланцу

Не контролише

Ништа



Control


Chained dog

Controls

Nothing






Патријархат - Patriarchy



Патријархат


Функционисао би

Да нема – породице

Овако, то је и даље матријархат



Patriarchy


It would function

If it wasn't for – family

This way, it is still matriarchy






Савет старијим песницима - Advise to Elderly Poets



Савет старијим песницима


Оно што је свесно је

Слатко или горко

А подсвесно је делатно



Advise to Elderly Poets


What is conscious is

Sweet or bitter

And subconscious is active






Проводници - Conductors



Проводници


Са симболима ствар стоји

Овако: Они проводе

Спремност



Conductors


With symbols things are

Like this: They conduct

Readiness






Thursday, August 26, 2010

Лажно представљање



Симболи су лаж

Пошто су

Пројекције




Тешке мисли





Изгледа да је разум у

Функцији гравитације

Пошто мисли имају „тежину“






Гравитација




Гравитација је

Доказ неслободе –

Још један „дуг“

(„чему?“ – „ничему!“)






Фобија




Фобија“ је научно име за

Кукавичлук

А узрок страху је – разум

(што се и жели прикрити)




Законска привреда




Кад „прекршиш“ закон -

Дугујеш“




Емоционална привреда




Кад га „увредиш“

То значи – „дугујеш“ му






Wednesday, August 25, 2010

На тајном задатку





Мали зец

У великом шеширу

Њушка брабоњке






У цара Трајана...





Уметници иду у дивљину

И вичу у шупљу зову

Док у питомини гладе

Помаде






Ритам - Rhythm



Ритам


Ритам је довољан да се

Артикулише музика



Rhythm


Rhythm is sufficient to

Articulate music




Физика - Physics



Физика


Сила теже је побуна

Против празнине



Physics


Gravity is rebellion

Against emptiness






Храброст - Courage



Храброст


Еволуција друштва

Обрнуто је пропорционална

Храбрости појединаца



Courage


Evolution of society is

Counter proportional to

Individual's courage




Saturday, August 21, 2010

Good Morning Geisha - Good Morning Geisha



Good Morning Geisha


Још један Велики зид

Од ватре и палежи је

Потребан Планети

Да сакрије вендете...

И сву ону воду отопљених

Хималаја

Тибета и Панџаба и

Гротла Килиманџара...

А прерија и степа

Шикара и Амазонија

Набујаће до пролома

Масних вода...

Златна џунка запловиће

Са знаком Водолије...



Good Morning Geisha


Another Great Wall

Of fire and scorch is

Needed by Planet

To hide away vendettas...

And all the waters of molten

Himalaya

Tibet and Punjab and

Kilimanjaro crater...

And prairie and steppe

Bush and Amazon

Will swell until the breach of

Greasy waters...

Golden Junk will sail

With Aquarius insignia...




Модерна цивилизација - Modern Civilization



Модерна цивилизација


Сви учествују у

Рачуноводству



Modern Civilization


Everyone participates in

Accounting




Песнички савет - Poets' Advice



Песнички савет


Сумњајте у језик којим

Говорите



Poets' Advice


Doubt language you

Speak






Крпеж - Patchwork



Крпеж


Енглески језик је

Намерно створен

Да покида личне везе



Patchwork


English language was

Intentionally meant to

Sever personal ties




Европа - Europe



Европа


Фиксација на намештај



Europe


Fixation on furniture




Касно је - It's too Late



Касно је


Касно је за поезију

Самоубице су преузеле

Власт

И раде на томе



It's too Late


It is too late for poetry

Suicides have taken

Over

And they are on it






Thursday, August 19, 2010

Тамница - Dungeon



Тамница


Свако у себи има

Побуњеника

Питање је једино

У који казамат је

Затворен и постоји ли

Сећање на њега...



Dungeon


Everyone has a rebel

Inside

The question is only

Into which dungeon

Has he been detained and

Is there a memory left of him...




Одломак из Киборгијаде - Гоја

Гоја


Одувек смо робље били...

Падај сило и неправдо“


A bull leapt into the packed grandstands of a Spanish bullring and ran amok, charging and trampling spectators and leaving 40 people injured, regional officials said today.

Video showed the bull jumping several meters high out of the ring, clearing two barriers before landing in the stands and raising a panic as he lurched through the screaming crowd, charging and tossing everything he could.

19. август 2010, Навара, Шпанија

http://www.youtube.com/watch?v=VWAIjYs9Lws


Смрт је ту да заустави бика. Јер кад не би, постао би превише моћан, превише би тога схватио.

Због тога Сатурн (или Крон) прождире своју децу. Отуд – људождерство.

Али, ко је победио Титане? Нико... Лаж.

Устанак из гроба, то је права побуна. Јер, то је знак освешћења. А погреб, то је један од најстаријих трикова, да се одржи стање бесловесности. Од праха смо настали у прах се враћамо...

Тако се појавио разум, „спаситељ“ сиротиње раје, који је употреба смисла као средства тлачења.

Почетком маја 1808, у Шпанији, поредак је стрељао устанике. На слици Франциска Гоје јасно се издваја средишња фигура која надвладава смрт. Разумно је помислити како је побуна узалудна јер је смрт неминовна. Али право значење је да нема тог поретка који не изнуђује отпор – јер поредак је сâм побуна против слободе.

Око фигуре Аватара све је само кулиса.

Историографско тумачење уметности, напротив, тврди да је то – реалност.

И да је управо та реалност оно што истрајава.

Аватар на овој слици, слично као Колос, од колена израња из земље, али земља није његова „мати“, напротив – она је та која заклања поглед и погребује.

Свет је мрачан и сив, он је демон.

У грчкој митологија Геја је породила најгора чудовишта, Тифона, Медузу, и осталу жгадију.

Али у стварности, ни једно није надмашило човека и његову радиоактивну опакост.

Тако је Гоја насликао Двориште лудака, који су неповезани елементи Гејиног лудила. Испреплетене ноге и тела алудирају на афазијски говор (бесловесност) Геје. Овде су „вечне идеје“ приказане у окриљу свог изворног хабитата.

Каже се да је Гоја последњи класичар и први модерниста. Модерниста – експресиониста. Уз њега је ту, свакако, и Тарнер, чији су почеци такође у класицизму, али га је он огромном снагом преточио у драму дима и ватре којима су Гејини потомци владали планетом.

Код Гоје је, међутим, експресионизам „црна фаза“ („црне слике“). Тешко је, и форсирано, рећи да у овим сликама има симболизма. Код њега је, слично као код Рембранта, извор светлости изван материје, покрет у материји је њено урођено својство – дакле – није Бог тај који је створио и који покреће свет.

Гоја (у свету) не види Бога, али га познаје.

Данас се сматра да неки радови из „црне фазе“ уопште нису Гојини. Разлог за такво мишљење је „сиромаштво“ технике. Треба, међутим, узети у обзир, да је Гоја у старости био болестан, оглувео и слабог вида, као и чињеницу да експресивност не захтева минуциозан рад, него напротив – брзо, акционо сликарство које, пре свега, говори апстрактном силом науштрб форме.

Уколико је, пак, тачно да су то радови његових ученика, то само значи да се његов геније (аватар) преселио у њих. Пошто је познанство Гоје и Бога обострани чин, овај други населио је плодно тле око остарелог сликара.

У Гојино време, још је била активна Инквизиција. Инквизиција је спречавала било какав уплив утицаја Аватара. Гојине најчувеније слике, Нага Маја и Обучена Маја, биле су заплењене и стављене у бункер (прво из политичких разлога, јер су биле имовина једног бившег политичара који је зглајзнуо, а затим су предате Инквизицији). Наводно, разлог за ово друго је био тај што Нага Маја није у себи носила идеолошко оправдање (карактеристично за епоху класицизма), него је провоцирала слободну интерпретацију уметникове намере. Слике су, у овом другом случају, заплењене под изговором опсцености (неподобности, скаредности).

Маја је негеометрична дакле – ружна!

Занимљиво је приметити да је овај Гејометрички идеал класицизма преживео у необичном облику код једног другог сликара, Сезана. Он је у свему видео геометријске облике и из њих конструисао стварност. По томе, он је претеча модерне 3D компјутерске графике, пошто следи исти принцип објективног конструисања. Управо је Сезан покушао да укроти бика по принципу генеричког морфинга. Тако је код њега дошао до изражаја привидни експресионизам, што се класификује као постимпресионизам, јер доминира оно што је лепо – а узрок му је геометрија (која није скаредна). У импресионизму је доминирао утисак који није дозвољавао сагледавање конструкције стварности, већ је инсистирао на последицама (идеализацији). Код Сезана се пажња делимично премешта и на сам систем (машину) који производи лепоту (поредак). Стварност је лепа једино уколико је конструисана. А творац такве стварности је Демиург, што значи – неимар, зидар (масон).




Гоја и Маја ' Goya and Maya



Гоја и Маја


Гоја се

Заједно с Мајом

Побунио против идеалне

Античке лепоте

Која је – геометријска



Goya and Maya


Goya

Together with Maya

Rebelled against the ideal of

Antic beauty

Which is – geometrical




Парадокс живота - Paradox of Life



Парадокс живота


Семе је мртво

Али је

Покретно



Paradox of Life


Seed is dead

But is

Mobile




Биологија поретка - Biology of Order



Биологија поретка


Слуге су месо

Господара

А господар је

Слуга меса



Biology of Order


Servants are flesh of

Masters

And master is

Servant of flesh




Узрок сукоба - Cause of Conflict



Узрок сукоба


Хомер нас учи да је

Једини прави узрок сукоба

Подела плена



Cause of Conflict


Homer teaches us that the

Only true cause of conflict is

Loot-splitting






Опсесија - Obsession



Опсесија


Опсесивни људи

Не

Постоје



Obsession


Obsessive people

Don't

Exist




Разлог губитка - Reason for Loss



Разлог губитка


Губитак је остатак

Добитка



Reason for Loss


Loss is leftover after

Profit




Иста мера - Same Measure



Иста мера


Иста је мера

За памет

Као и за глупост



Same Measure


Same is the measure

For wisdom

As well as for idiocy




Рат паметних и глупих - War between wise and stupid



Рат паметних и глупих


Често су ми говорили

Непријатељи и пријатељи

Да није паметно бити

Одвише паметан



War between wise and stupid


Often I was told by

Enemies and friends

It is not wise being

Too wise




Сатира и цинизам - Satire and Cynicism



Сатира и цинизам


За разлику од циника

(пса)

Сатир

(коза)

Не уједа већ – боцка



Satire and Cynicism


As opposed to a cynic

(dog)

Satyr

(goat)

Doesn't bite, it – picks




Учитавање - Reading In



Учитавање


Неки људи

У туђим књигама

Читају искључиво

Своје мишљење



Reading In


Some people

In others' books

Read exclusively

Their own opinion




Tuesday, August 17, 2010

Поредак и побуна - Order and Rebellion



Поредак и побуна


Поредак је

Побуна

Против слободе



Order and Rebellion


Order is

Rebellion

Against freedom




Разлог за масе - Reasoning for Masses



Разлог за масе


Да нема богаташа

Не би имала сиротиња

За кога да ради



Reasoning for Masses


If it wasn't for the rich

The poor would have no one

To work for






Разум за масе - Reason for Masses



Разум за масе


Декарт је био у праву

Људи ипак јесу

Машине



Reason for Masses


Descartes was right

People are, after all,

Machines




Длака - Hair



Длака



Ко тражи длаку у

Јајету нађе

Чупаво чудовиште!



Hair



Who looks for hair in

Egg finds a

Hairy monster!




Friday, August 13, 2010

Рокенрол - Rock'n'roll



Рокенрол


Оно што је излечило блуз

Од

Меланхолије



Rock'n'roll


What cured blues

From

Melancholia






Thursday, August 12, 2010

Схизофренија - Schizophrenia



Схизофренија


Дездемона и Отело

Пате

Раздвојени



Schizophrenia


Desdemona and Othello

Suffer

Divided






Инквизиција - Inquisition



Инквизиција


Код Вердија

Антиклимакс

Аперцепције



Inquisition


With Verdi

Anticlimax of

Apperception






Wednesday, August 11, 2010

Риголето - Rigoletto



Риголето


Верди је показао

Да је позорница та

Која подржава злo



Rigoletto


Verdi had shown

It is the stage

Which supports evil






Исто - Same



Исто


Обећање вечног живота

Исто је што и обећање

Живота



Same


Promise of eternal life

Is the same as promise of

Life






Сила - Force etc.



Сила


Пиштољ те држи



Force


Gun holds you





Песма


И почетак песме

И крај песме

Су усред песме



Poem


Both beginning of poem

And end of poem

Are amidst poem




Алатка


Десна рука...

И средњи прст



Tool


Right hand...

And middle finger





Доказ - Proof



Доказ


Неки људи једу да би

Доказали

Да су живи



Proof


Some people eat in order to

Prove

They are alive






Tuesday, August 10, 2010

Уметност историје - The Art of History



Уметност историје


Историја уметности

Само је погрешно названа

Уметност у историји



The Art of History


History of Art

Is just wrongly named

Art in History






Глобтротери - Globetrotters



Глобтротери


Ко путује с доста новца

Наужива се

Скупих хотела



Globetrotters


Who travel with lots of money

Experience

Expensive hotels




Monday, August 9, 2010

Геније - Genius


Геније


Никад нисам покушавао

Да будем глупљи од

Других



Genius


I never tried

To be stupider than

Others





Sunday, August 8, 2010

Зомби - Zombi



Страх од зомбија

Је страх од побуњених

Робова

(који су, иначе, немоћни)




Fear from zombies

Is fear from insurgent

Slaves

(which are, however, impotent)



Нови светски поредак




Кад кажу „Нови“

То значи: „Засрали смо,

Ал, свеједно,

Идемо поново!“

(„Ви ћете нам опростити

иначе ћемо вам јебати

матер!“)






Разум



Колевка

И гробница

Страха




Циклична дешавања





И, тако,

Поново дође време

Да сецкам нокте




Протокол - Protocol



Размена је протокол

Exchange is protocol


Saturday, August 7, 2010

Херкулово (Херино) лудило



Херкулово (Херино) лудило

(Херкулова филозофија – 13)


Изгледа да су стари Грци

Емоције сматрали лудилом.

Херкул је побио сопствену децу

У нападу лудила

(што је, такође, на свој начин,

Објаснио Еурипид у својој

Медеји).

Ово лудило је у ствари – уредничка политика.

Ево како је било...

Зевс се преруши у Амфитриона

И обљуби његову жену, Алкмену.

Затим се, исте те ноћи, и сâм Амфитрион

Позабави радосном делатношћу

Те (јадна) жена затрудне с обојицом

(хетеропарентална суперфекундација).

Родише се близанци

Херкул (Алкид) и Ификле.

Пројекција мајчиног лудила

На сина уопште није необична

Појава. Мајка га је размазила и

Набедила да пева ко славуј.

Кад га је учитељ певања Линос изгрдио

Мали Алкид дограби лиру и

Уби га њоме.

(Већ је овде јасно да је у Алкмени

Садржана Хера).

Након овог малолетничког убиства

Херкула шаљу на преваспитање

Међу сточаре (типично).

(Изузетно је назначен архетип деликвента из

Емоционално нестабилне породице који ће

Хиљадама година, као извор акције (драме),

Играти значајну драматуршку

Улогу у Представи која мора непрекидно да траје).

То што је побио своју и Мегарину децу

Приписује се лудилу узрокованом

Херином злобом. По мом скромном

Мнењу, овај обрат је чисто песнички,

Јер главни лик мита у настајању

Не може тек тако, на самом почетку серијала,

да се „закуца“ у брак. Елем,

Хера“ је очигледно псеудоним

Продуцента Херкулијаде.

Из овог продуцентског лудила

Родило се 12 епизода

Прве праве античке сапунице.

Љубав је такође једна форма

Драматуршког лудила

Те је Херкулу додељено да се

Заљуби у принца Хила, из практичних

Разлога, јер није било згодно да

Собом по Средоземљу вода жену

(што би му убило каријеру).

О томе је и епизода с Омфалом,

У којој су он и жена изменили улоге

Па је Омфала носила његову батину

А он њезине хаљине.

У још једном спинофу

Херкулова жена Дејанира,

Љубоморна на Јола,

Обуче свог супруга у кошуљу отровану

Крвљу кентаура Неса

(Кога је Херкул убио стрелом

Умоченом у крв Хидре).

У великој агонији,

С Херкула спаде све људско месо

А он се, сада само као божанска суштина,

Придружи олимпијским боговима.

Крај је типично патетичан – на

Олимпу се Херкул оженио лепом

Конобарицом Хебом, иначе

Богињом младости (што је хепиенд).

На упражњено место Хебе дође

Лепи Ганимед, у кога се Зевс намах

Заљуби

(Ал, и Хера се одмах наљути)!