Sunday, August 8, 2010

Протокол - ProtocolРазмена је протокол

Exchange is protocol