Friday, August 27, 2010

Савет старијим песницима - Advise to Elderly PoetsСавет старијим песницима


Оно што је свесно је

Слатко или горко

А подсвесно је делатноAdvise to Elderly Poets


What is conscious is

Sweet or bitter

And subconscious is active