Saturday, April 18, 2015

хаику - haiku

хаику

тело је у одлажењу
мисли су у распаду
слободан сам
haiku

body departs
thoughts are apart
i am free
Wednesday, April 15, 2015

the old men of old - старински људи старине

 the old men of old

when men invented sun
water was everywhere
старински људи старине

када су људи измислили сунце
вода је била посвуда

Tuesday, April 14, 2015

shallow waters - плићак

 shallow waters

nice lukewarm dip
meowing under window
tolerance is tight
плићак

пријатно млако умакање
маукање под прозором
трпљење тесно


everything by the plan - све је по плану

everything by the plan

god's plan is people
stay stupid
and everyone is doing their
best
so yeah, there is god and god
has a plan
све је по плану

божји план је да људи
остану глупи
и сви дају све од себе
тако да, постоји бог и бог
има план
Sunday, April 12, 2015

pavlov's generator - павловљев генератор

 pavlov's generator

tooth for tooth
shit for shit
павловљев генератор

зуб за зуб
говно за говно
Wednesday, April 8, 2015

fear is command - страх је наређење

fear is command

must obey fear
save dear life
disobedience is death
is there another definition of
death?
there ain't
страх је наређење

мора се поштовати страх
спасити мили живот
непослушност је смрт
има ли још нека одредница
смрти?
нема
counseling - саветовање
counseling

i haven't noticed
cancelling smoking
made the world
better place
on the contrary
perhaps cancelling
religions would
make it work
how about
burning

next episode: water
саветовање

нисам приметио да је
забрана пушења
учинила свет
бољим
напротив
можда би забрана религија
то постигла
или на пример
спаљивање

у следећој епизоди: вода