Wednesday, January 30, 2013

Буди самурај у коштици - Be Samurai in Cherrybone

 


Буди самурај у коштици


У летњем хладу
Дебели самураји
Међу коштицама трешње
Be Samurai in Cherrybone


In summer's shade
Fat samurai
Among cherrybones