Saturday, January 12, 2013

Зашто је Барак фашиста? - Why is Barak Fascist?


 

Зашто је Барак фашиста?


Ако је увио траву у заставу
Уместо леша, ко пуњену паприку
Ко је онда свршио у диму?
Why is Barak Fascist?


If he rolled grass into flag
Instead of corpse, like stuffed paprika
Who then cum in smoke?